Társadalom politika - Közéleti Szemle

2016. augusztus 9., kedd

Egész évben nyitva tartás a bírósági perek kiváltása, e-perek elkerülése biztosításával a magyar embereknek!

E-per megindítása, az e-pereskedés hatásai még nem ismertek az ügyfelek jogkeresésére.

Számossága új technikai feltételeket és készenlétet vár el ügyvédtől és ügyféltől.Merre visz az új irány az e-pereskedés?

Árulkodó a tény, hogy a választhatóság időszakában töredéke volt az e-per választására gondolók aránya, az adott időszakban indult bírósági papír alapon beadott ügyekhez képest!


Közös tulajdon akár házasság végénél, akár öröklésnél, akár más konstellációban a nagy vitatárgyértékű jogvitákat eredményezi, melyek illeték terhe már a kereset gondolatánál sok jogkereső embert visszatart!


Hétköznapok gyakorlati esetei közé tartoznak a közös tulajdon szerzésének körülményeit vitató helyzetek, ahogy az öröklés és kapcsolódó szerződések súlyos vitái.

Öröklés során a vitában állók számos érzelmi és indulati elemmel keverve képviselik álláspontjukat, ahol a jogszerűség mellett az ADR egyezség biztosíthat méltányos megállapodást a résztvevőknek.
Ezekben az ügyekben a perbe hívottak száma sem kevés, az e-perek itt gyorsan visszafordulhatnak a későbbi bírósági gyakorlat szerint papír alapon zajló, hagyományos pereskedésbe.

Bírósági pereskedés, e-perek elkerülése a vitarendezés profi és piaci alapú eljárásaival elkerülhetőek.


Teljes értékű és megnyugtató egyezséget segítik elő a felek által elfogadott semleges eseti, ADR szakértők szakvéleményei, így súlyos álláspont különbségek rendeződhetnek e-per, vagy bármilyen bírósági per nélkül!

A jogkereső ügyfelek  jogukban áll a lassan haladó bírósági perben szünetelést kérni és a másik féllel áttérni a profi és bíróságtól elkülönülő ADR jogvita rendezésre!
Döntsön jól Ön is jogvitájában!    Keresse irodánkat!

Bírósági illetékek, nagy összegű igazságügyi szakértői díjak , más költségek kiválthatóak, s maga az e-pereskedés is!Kérjen időpontot: 06-302-164-102 (10-18h munkanapokon)      Jelentkezzen be e-mail-ben:   ugyfelek@index.hu

2015. június 7., vasárnap

Biztos információk jó lehetőséget teremtenek a hétköznapi perek előtt, folyó bírósági ügyek közbenA bírósági perek hatást fejtenek ki a gazdasági élet szereplőire, ahogy a családok életét is befolyásolják.

Bírósági tárgyalások nehéz költségeket, kiadásokat, pervesztésnél magas perköltséget jelentenek.Biztos pontot jelentenek a független, pártatlan igazságügyi szolgáltató irodák ügyfélszolgálatai, ahol elkötelezett és felkészült, profi egyezségi szakértők munkájára számíthatnak az odaérkező ügyfelek.


Jogesetek, bírósági perek előtt, illetve két bírósági tárgyalás között van még lehetőség okos döntést hozni, ilyet kezdeményezni!Modern ügyek ezek, de mást jelent a bírósági gyakorlatban kis értékű perek hatékonysága, s megint mást a közvetítői gyakorlatban nagy számban előforduló peres ügyek, mint hétköznapi peres ügyek fogalma.


Utóbbi hétköznapi peres ügyek közé tartoznak a profi igazságügyi közvetítői gyakorlatban, meghatározhatatlan  értékű pertárgyú, illetve magatartásra irányuló peres ügyek.


Különösen kiemelt ügycsoport a hétköznapi perek viszonylatban és közvetítéssel való lezárás szempontjából a következő jogesetek:

– Gyermekkel kapcsolatos láthatás és szülői felügyelet peres szándékai.
– Örökléssel, hagyatéki követeléssel összefüggő peres szándékok.
- Megcsalás, válás, új kapcsolat miatti peres szándékok.
– Kollégális és munkahelyi peres szándékok.
– Pénzintézet és devizahiteles viták, peres szándékok.
– Egészségügyi szolgáltatás közbeni jogsérelmek peres szándékai.
- Lakások használata jogesetei, jogvitái, peres szándékai.


Értelmezésünkben olyan modern jogi ügyek, modern jogesetek ezek, melyek uralják a közbeszédet, tömegével lepik el a bíróságokat.

Jogi lehetőségek, jogi eljárási információk hitelesen, pártatlanul szerezhetőek be irodánkban a tanácsadás keretében, részletesen és függetlenül biztosítva az igazságügyi szolgáltatás lehetőségét a hétköznapi perek lezárására, jó megoldásra és jó döntésre!

Kiegyensúlyozott, pártatlan, emberi hangvételű közvetítői tárgyalásokon, eltűnnek a munkahelyi, rokoni alá, vagy fölé rendelt viszonyok hátrányai. Valódi, szakszerű egyezségekre van ott eljárási lehetőség.

Ne felejtse a piaci igazságügyi szolgáltatás nagy lehetőség az Ön számára, nem kell mindent bizonyítani és a méltányosság is használható érv!

Végeredmény kész, jogvitás  ügyet lezáró egyezség, lezáruló bírósági ügyek!    2015. április 6., hétfő

Bírósági tárgyalók helyett szakszerű, emberi vitarendezés - Ügyfélszolgálat hatékonyan, piaci körülmények közöttHazai és nemzetközi tapasztalatok állnak rendelkezésre a piaci alapon történő szakszerű közvetítői eljárás, az ügyfelek által szabadon és önálló akarattal, illetve semleges és pártatlan kizárólag a szaktárca névjegyzékéről adott bírósági tájékoztatás alapján választható közvetítői csoportok, személyek vonatkozásában.A bíróságon két tárgyalás között meggondolhatja magát 
és kereshet független, hiteles, piaci alapon dolgozó igazságügyi szolgáltató irodát!Németországban, Olaszországban, más tagállamokban hol tartományi szinten (lásd.Németország), hol tagállami törvényben ösztönzik az emberek vitás, perbe hajló ügyeiben a mediációt, a mediátor irodák megkeresését - bíróságok felkeresése, bírósági perek helyett.


Magyarországon a piaci gyakorlat igazolja, hogy már egy-két előkészítő ADR tanácsadás, eljárások előnyei és hátrányai bemutatása megfelelő hitelességgel a piaci alapon dolgozó mediátorok részéről elegendő, hogy vitában állók el se jussanak a bíróságra, hanem a hiteles, független mediátor további szakmai munkájával, vagy más esetekben a mediátor tanácsadás után ügyvéd megbízásával kössenek egyezséget.
Jogviták, perre induló felek számos esetben igazából téves információval rendelkeznek, vagy éppen nem rendelkeznek mindkettejük számára elfogadott adatbázissal, szakértői véleménnyel.Piaci alapon zajló igazságügyi szolgáltató, per kiváltó mediáció előkészítése akár két bírósági tárgyalás között hoz fordulatot a bíróság előtti perben!

Ma az előkészítés felvilágosítása, előkészítő beszélgetések szorosan nem tartoznak a közvetlen törvény, a közvetítői eljárásra vonatkozó törvény hatálya alá.

Közvetítői Eljárás a vonatkozó jogszabály szerint a Felek által megtett közös részletes jognyilatkozattal indul el.
Vidékről, kisvárosokból, a fővárosi kerületekből kialakult vitáikban, folyó peres ügyeikben a magyar emberek szabadon kereshetnek fel hiteles, független mediátor irodát, ezzel biztosítva, hogy összeférhetetlenség, elfogultság legkisebb zavaró vonatkozása se merüljön fel.


Jogkereső magyar emberek számára professzionális, piaci alapú közvetítői eljárás az ország bármely pontjáról elérhető, míg a bíróság illetékessége kötött. 


Bírósági perek lezárása, bírósági ügyek kiváltása, perek megelőzése érdekében keresse munkatársainkat!


2015. január 25., vasárnap

Bírósági ügyekben, a bírósági ügyfélértesítő rendszer az ügyfelek és szakemberek javát szolgálja!

Az ügyfelek érdeke, a felkészült permegelőző és bírósági pereket kiváltó szakmai irodák, jogvédelem képviselői, ügyvédi irodák szándékai találkoznak az új bírósági ügyfélértesítő rendszer létrejöttében.
A bírósági ügyek ügyfélszolgálata, a perek kiváltása céljából évek óta az ügyfelek biztos pontja, stabil szakmai partnere.


Bíróságok szolgáltató funkciója erősödik meg az ügyfelek számára több fegyelmezettséget, az ügyvédek számára gyorsabb intézkedéseket várhatóan kiváltó bírósági ügyfélértesítő rendszerrel.
Két bírósági tárgyalás közötti releváns jogi eseményekről tájékoztat a rendszer, így pl. az ügyvédek által szerkesztett iratok beérkezéséről, de hasznos lenne a bírósági tárgyalások jegyzőkönyveinek ügyvédhez való kiérkezéséről is.Mi várható a részünkről jogvédelmi szempontból, szakmailag üdvözölt ügyfélértesítő rendszerrel?Bírósági perek felgyorsulása. Ügyfél és megbízottak dinamikusabb együttműködése, sajnálatosan nagyobb fegyelmezettséggel a szakemberek részéről.Bírósági tárgyalások között a bírósági perek kiváltását szolgáló ADR eljárások számának növekedése.

Biztosabb időzítés lehetséges a vitarendezésre két tárgyalás között.
Késlekedő iratok csökkenése, igazságügyi szakértői munka felgyorsulása! 


Megbízóinkkal legfontosabbnak értékeljük, hogy az ügyfelek mindig jól dönthessenek a jogvitában!


Ehhez az információs, releváns jogi események értelmezése, tudomás megszerzése igen fontos lépés!

2015. január 20., kedd

Jogi ügyek, jogviták, valódi gondok megoldása - Ügyfélfogadás, új bírósági ügyfélértesítő rendszer
Szakembereknek, ügyvédi irodáknak, jogászoknak, jogvédőknek és legfőképpen az ügyfelek számára újszerű körülményt jelent a bíróságokon az ügyfélértesítő rendszer hírek szerint 2015 január végén való elindítása.


Szakmai tapasztalatok lehetnek eltérőek, azonban az ügyfél és ügyvéd, ügyfél és jogvédő viszonyt jelentősen átformálja, átalakítja, ha mindezt a hatályos törvényi keretek között alkalmazzák a megbízások jogi ügyek, jogviták eseteiben.

A bíróságok ügyfélértesítő rendszere a jogi ügyek, bírósági ügyek peres folyamatában több különböző hatást gyakorol a megbízó jogkereső, a megbízott igazságügyi mediátor, megbízott ügyvéd, megbízott jogvédők vonatkozásába.


Szakmai közösségünk, irodánk örömmel fogadja az új rendszer által megnövelt jogkereső ügyfél önálló felelősségét.         Határidők vitatása, áthárítása megbízott ügyvédre szinte lehetetlen lesz.


Jogkereső emberek valódi jogvitájában, jogi ügyeiben az ügyfélértesítő rendszer erősíti a jogvédelem munkáját, annak fontosságát az információk áramlása, speciális tudásuk alkalmazása területén.


Lakosság egy nagy része még nem internetes használó, viszont a kapott információkat meg kell beszélnie alkalmanként jogvédőkkel, hogy dönthessen mikor kezdeményez vitarendezést, mikor kéri ügyvéd tevékenységét.Új időszak várható az ügyvédi megbízások területén, mivel az új rendszer bírósági beléptetése részben elvon feladatokat az ügyvédi tevékenységtől, részben a jogkereső embereket aktivizálja önálló tevékenységekre, költségek megtakarítására.

Kiemelten fontos része lesz a megbízásoknak az iratkészítési és beterjesztési határidők megjelenése megbízási megállapodásokban, meghatalmazásokban, mert a rendszer jelzi az ügyfél felé a beérkezett irat időpontját!


Szakmai véleményünk szerint: a rendszer a jogkereső emberek számára több hiba lehetőséget, több pervesztési lehetőséget teremt, de gyorsítja a bíróság peres ügyeit és ritkítja, kontroll alá helyezi az ügyvédek megbízotti teljesítéseit.Talán minden eddiginél fontosabb lett az emberek számára, peres ügyek első időszakában az ügyfél információk jogvédelmi szempontja, a vitarendezések előtérbe helyezése a bírósági perek különböző időszakában.

Évtizedes szakmai tapasztalattal fogadjuk Önöket a valódi jogi ügyekkel, valódi jogvitákkal, nehéz körülményekkel körülvett családi ügyekkel!